< Back to list

Invitation to Simposium "Mill and bakery business in Portorose", 30. May, 2017


XIV. Slovenian symposium "Mill and bakery business" - XIV. SLOVENSKI SIMPOZIJ MLINARSTVO IN PEKARSTVO, Portorož, Slovenija, 2017

Invitation to Simposium "Mill and bakery business in Portorose", 30. May, 2017

We would like to kindly invite on XIV. Symposium "Mill and bakery business" to Portorose, Slovenia.

Digitalisation is nowadays every day topic even in industry sector. Gostol - Gopan d.o.o. will, on the Symposium in Portorose, Slovenia, on 30. May, 2017  present, what benefits can be achieved through using Gostol industrial bakery lines, upgradet with digitalisation modul.  

Gostol - Gopan d.o.o. Nova Gorica

More about Symposium;

Nadaljujemo s tradicijo združevanja predstavnikov živilske dejavnosti Slovenije. Na našem simpoziju, ki bo trajal en dan, se bodo udeleženci seznanili z najnovejšimi dosežki v štirih dejavnostih: prehrana, mlinarstvo, pekarstvo in slaščičarstvo. Odlični predavatelji bodo zagotovili zanimivo srečanje. Glavna tema, ki smo jo izbrali, je zelo aktualna: Varnost živil v mlinarstvu, pekarstvu in slaščičarstvu. Številni avtorji jo bodo temeljito obdelali. V začetku simpozija bo minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prestavili prednostne naloge ministrstva na področju živilskega sektorja. Predstavljeno bo tudi delovanja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na poročju dela inšpekcije v letu 2016 na področju pekarstva in v obratih povezanimi s pekarstvom. Simpozij bodo spremljale degustacije naših renomiranih partnerjev: Ireks Aroma d.o.o, CSM Bakery Solution in Žito d.o.o. Poleg generalnega sponzorja Žito d.o.o., mednarodnega generalnega sponzorja CSM Bakery Solution in strokovnega sponzorja Labena d.o.o., bodo imeli razststavni prostor tudi drugi pomembni ponudniki dodatkov, sestavin, opreme in drugih izdelkov, ki lajšajo tehnologom njihovo vsakdanje delo.

Tudi letos bo udeležba na našem srečanju brezplačna.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: info.robinson@siol.net

Anton Bantan                                               Stjepan Odobašič
glavni urednik                                               direktor

PS.: Podroben opis dogodkov lahko razberete iz priloženega dnevnega reda