RAZVOJNO RAZISKOVALNI PROJEKT

GOSTOL Smart Bakery Line – Pametna pekarska linija - GOSTOL SBL

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru razpisa "Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2". Trajanje operacije od 7.2.2018 do 6.2.2020.

Projekt se nanaša na digitalizacijo tehnoloških linij v pekarski industriji. Namen projekta je izboljšati in optimizirati tovrstne procese.

Celovita učinkovitost opreme – OEE (Overall Equipment Effectiveness )
Poraba energentov – ENCO ( Energy Consumption )
Okvare in servisiranje opreme – MAS (Malfunctioning and services)
Prediktivna diagnostika – PREDI (Predictive Diagnostics)

Cilj projekta je razviti Paket digitalizacije linije, ki bo uporabniku ponudil nov pogled na proizvodne aktivnosti. Paket bo omogočal postavljanje dodatnih kriterijev, in izvajanje optimizacijskih metod za doseganje boljših rezultatov. Uporabniku bodo dostopne povezljive informacije o delovanju, kar mu bo dajalo širši pogled na celoten proizvodni proces.

Konzorcijska partnerja:
GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica
MordiCom d.o.o.

Finančna podpora za Gostol-Gopan : 67.139,36 EUR

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si